Jump to content

VĒJA PARKI LATVIJĀ

Vējš kā atjaunīgās enerģijas avots

PROCEDŪRAS PĀRSKATS

Tipiska vēja parka projekta izstrādes process

Uzziniet, kā tiek izstrādāts tipisks vēja parka projekts un kādi projekta posmi ir mūsu projektu vadītāju pārziņā.

1

Izpēte

Projektu izstrādi sākam, pārbaudot attiecīgās teritorijas un iesniedzot piedāvājumus lielākiem projektiem.

2

Projektu attīstīšana

Tad, kad ir izvēlēta piemērota teritorija, sākam projekta izstrādi, tostarp, ņemot vērā arī vietējās vides īpatnības.

3

Finansēšana

Projekta attīstības gaitā arī piesaistām finansējumu noslēdzot ilgtermiņa elektroenerģijas pārdošanas līgumus.

4

Būvniecība

Tiklīdz ir nodrošināts finansējums un saņemti visi apstiprinājumi, uzsākam materiālu iegādes procesu un projekta būvniecības darbus.

5

Tīkla savienojums

Pabeidzot vēja parka izbūvi, tas tiks pieslēgts elektrotīklam, lai zaļā elektroenerģija varētu nonākt pie patērētājiem.

6

Atjaunīgā elektroenerģija

Piedāvājam atjaunīgo elektroenerģiju mājsaimniecībām un uzņēmumiem

7

Aktīvu un darbību pārvaldība

Piedāvājam vēja parku pārvaldības, ekspluatācijas un uzturēšanas pakalpojumus. Tādējādi nodrošinām, ka no turbīnām tiek iegūta vislabākā iespējamā jauda.

Biežāk uzdotie jautājumi

Mūsu būvētās vēja turbīnas ir aptuveni 150–250 metrus augstas.

Veicam vēja turbīnu un to ietekmi uz blakus esošajām mājām un tuvākajām pilsētām izpēti. Tostarp liela vērība tiek pievērsta tam, lai maksimālais vēja turbīnu mestās ēnas laiks gadā nepārsniegtu desmit stundas.

Atklātā teritorijā esoši mājokļi

Atbilst dzīvojamās zonās ārā esošajam troksnim līdz 15 metru attālumā no dzīvojamām ēkām.

42 dB (A) pie ātruma 6 m/s
44 dB (A) pie ātruma 8 m/s

 

Zemfrekvences troksnis

Atbilst iekštelpās esošajam trokšņa līmenim.

20 dB (A) zemfrekvences skaņa pie ātruma 6 un 8 m/s

 

Stingrākas prasības attiecībā uz trokšņa līmeni

Teritorijas, kas ir zonētas/izmantotas dzīvošanai, vai ciematiem līdzīga apbūve, kurā ir vismaz piecas mājas.

37 dB (A) pie ātruma 6 m/s
39 dB (A) pie ātruma 8 m/s

Sazinieties ar projektu vadītājiem Latvijā

Alnis Bāliņš

Rīgas biroja vadītājs

Lāsma Videniece

Projektu vadītāju vietniece

(+45) 53 81 48 56

Ilvars Pūpols

Projektu vadītājs

Edmunds Garančs

Land Development Agent

(+371) 29 45 04 53