Jump to content

Par mums

European Energy ir globāls uzņēmums, kas ir dibināts Dānijā 2004. gadā.

Dibināts 2004. gadā

Uzņēmumu European Energy 2004. gadā Dānijā nodibināja Knud Erik Andersen un Mikael D. Pedersen.

Vairāk nekā 550 darbinieki

2022. gada beigās European Energy darbinieku skaits sasniedza 550, un 2023. gadā uzņēmums plāno paplašināties un paredz vēl palielināt darbinieku skaitu.

23 biroji

Mums ir 23 biroji 18 valstīs, un cenšamies atvērt vietējos birojus tajos tirgos, kuros noris darbs ar mūsu būvniecības projektiem, kā arī jau esošo projektu ekspluatācija.

39 tautību pārstāvji

Kā Dānijas uzņēmums, kura pirmie projekti tika īstenoti Vācijā, esam kļuvuši globāli kopš paša sākuma, un vienmēr esam novērtējuši kultūru daudzveidību, ko rada kolēģi no visas pasaules.

3,2 miljoni tonnu CO2

Kopš 2004. gada, pateicoties uzņēmuma European Energy īstenotajiem projektiem, planētā nav nonākuši 3,2 miljoni tonnu CO2 izmešu.

245 000 koku

2021. gadā iestādījām 245 000 kokus, izveidojot dzīvžogu ap mūsu saules enerģijas parkiem.

Uzņēmuma European Energy darbības jomas

Izpēte

Nodrošinām zemes izmantošanas/projekta īstenošanas tiesību saņemšanu vai nu paši, veicot darbības attiecīgā projekta teritorijā, vai arī noslēdzot attīstības līgumus ar vietējiem partneriem. Tiek izvērtētas projekta pamatvērtības un riska profils, un projekta turpmāka virzība notiek tikai tad, ja tam ir pietiekams potenciāls, lai pārvarētu finansiālos šķēršļus.

Iesaiste un attīstība

Iesniedzam pieprasījumus projekta īstenošanai nepieciešamo atļauju saņemšanai, kā arī šī procesa ietvaros veicam vairākus pētījumus un analīzes. Nodrošinām arī, ka tiek noslēgts līgums par pieslēgumu elektrotīklam, tādējādi ir iespējams piegādāt elektroenerģiju tīklā. Tiek pētīts arī projekta ienesīgums un izstrādāts projekta ekonomiskais pamatojums.

Inženiertehniskie darbi, iepirkuma procedūras un būvniecība

Mūsu kompetence projektēšanas un inženiertehnisko darbu jomā nodrošina labus mūsu aktīvu darbības rādītājus. Mūsu pieredzējusī iepirkumu komanda veic vispusīgu piegādātāju novērtējumu un ļoti rūpīgi izvēlas piegādātājus, kā arī uzrauga nodrošinātās piegādes kvalitāti. Uzsākam projekta būvniecību, tiklīdz ir saņemtas visas atļaujas un iegūtas nepieciešamās tiesības, kā arī ir īstenota iepirkuma procedūra, saskaņotas izmaksas un saņemts finansējums. Mums ir labi rezultāti darbuzņēmēju un piegādātāju pārvaldībā projekta īstenošanas vietā.

Tīkla savienojums

Būvniecības procesa pēdējā posmā pieslēdzam objektu elektrotīklam, nodrošinot atjaunojamās enerģijas tālāku padevi.

Neatkarīga elektroenerģijas pārdošana un ilgtermiņa elektroenerģijas pirkšanas līgums

Noteiktos gadījumos mums var būt izdevīgi saglabāt elektroenerģijas iegūšanas parka īpašumtiesības un pārdot atjaunojamo enerģiju kā neatkarīgam elektroenerģijas ražotājam. Mūsdienās arvien vairāk uzņēmumu izvēlas noslēgt ilgtermiņa elektroenerģijas pirkuma līgumus. Elektroenerģijas pirkuma līgumi ir ilgtermiņa enerģijas piegādes līgumi par fiksētu cenu, kas garantē atjaunīgās enerģijas piegādi uzņēmumam. Ilgtermiņa elektroenerģijas pirkuma līgumi bieži vien tiek noslēgti pirms projekta būvniecības uzsākšanas, taču tos var noslēgt arī pēc tam, kad projekts ir uzsākts un pieslēgts tīklam.

Kapitāldaļu pārdošana

Izvērtējam katru projektu individuāli un rūpīgi ņemam vērā projekta riska un atdeves profilu. Dažos gadījumos pārdodam atjaunīgās enerģijas parku ilgtermiņa ieguldītājiem par optimālo cenu. Bieži vien turpinām pārvaldīt ieguldītāja aktīvus, lai pilnveidotu ražošanas apjomu un mazinātu ekspluatācijas izmaksas.

Aktīvu pārvaldība

Aktīvu pārvaldīšanu uzskatām par mūsu uzņēmējdarbības pamatelementu. Tas iekļauj 360 grādu aktīvu pārvaldības pakalpojumus, ko nodrošina iekšējā kompetence atjaunojamās enerģijas projektu pārvaldības tehniskajos, komerciālajos un finanšu aspektos.

Pakalpojumi

Nodrošinām arī ekspluatācijas un tehniskās apkopes pakalpojumus fotoelementu elektrostacijām Dānijā, tostarp plānoto profilaktisko apkopi, korektīvo apkopi, tehnisko atbalstu un elektrostaciju uzraudzību.

Power-to-X tehnoloģija

Komercializējam ražošanas tehnoloģiju, ar kuras palīdzību tiek ražots zaļais e-metanols par konkurētspējīgām cenām. Ražošanā tiek izmantota atjaunojamā enerģija no mūsu vēja un saules enerģijas parkiem, kā arī CO2, kas ir iegūts no bioatkritumiem. Šajā procesā izmantojam elektrolīzi, lai, sadalot ūdeni, iegūtu zaļo ūdeņradi.

Apkure

Pārveidojam dabisko enerģiju un atkritumu enerģiju izmantojamā siltumenerģijā. Siltumsūkņi nepieļauj un līdz minimumam samazina izšķērdētās enerģijas plūsmas, piedāvājot dzesēšanas risinājumus un pārvēršot atjaunojamo enerģiju, kas ir iegūta no mūsu vēja un saules enerģijas parkiem, apkures risinājumos.

Sazinieties ar European Energy projektu komandu Latvijā

Alnis Bāliņš

Rīgas biroja vadītājs

Lāsma Videniece

Projektu vadītāju vietniece

(+45) 53 81 48 56

Ilvars Pūpols

Projektu vadītājs

Līga Ozoliņa

Projektu vadītāja

Edmunds Garančs

Ietekmes uz vidi novertējumu eksperts

(+371) 29 45 04 53

Maija Krauze

Projektu asistente

(+371) 26 13 09 08