Jump to content

EUROPEAN ENERGY

Mums steidzami jāveicina zaļās enerģijas attīstība Latvijā

Saules enerģija

Attīstām, būvējam saules paneļu parkus un nodrošinām to pārvaldību un risinājumus enerģijas iegūšanai.

Vēja enerģija

Attīstām, būvējam piekrastes vēja parkus un nodrošinām to pārvaldību un risinājumus enerģijas iegūšanai.

Jūras vēja enerģija

Attīstām un pārvaldām jūras vēja parkus un piekrastes vēja parkus.

  • Ventspils novadā aizvadīta Tārgales saules elektrostacijas projekta prezentācija 

  • European Energy aicina Ventspils novada iedzīvotājus uz Tārgales saules elektrostacijas projekta prezentāciju

  • Bez ilgtermiņa elektroenerģijas pirkuma līgumiem neiztikt

  • European Energy aicina Saldus novada iedzīvotājus uz saules elektrostacijas projekta prezentāciju 

  • Jaudu potenciāls un moratorijs – īsumā par atjaunīgo enerģiju Latvijā

Lasīt visas ziņas un jaunumus

PAR MUMS

European Energy veicina pāreju uz zaļo ekonomiku

Līdzšinējā enerģijas ražošana un tās patēriņš ir radījis lielu kaitējumu Zemei. Tagad ir jāpieņem svarīgi lēmumi, lai aizsargātu savu pasauli un tai raksturīgās dzīvības formas, tās daudzveidību un skaistumu. Līdzsvara panākšana pasaulē nebūs viegla, taču uzskatām, ka zaļā enerģija ir nozīmīgākais pamatelements, lai atjaunotu un uzlabotu klimatiskos apstākļus, bioloģisko daudzveidību, sabiedrības veselību, ilgtspējīgu attīstību un rīcības saskaņotību.

Ko darām?

Ko darām?

Kas esam?

Kas esam?

Iesaistieties!

Iesaistieties!

Biežāk uzdotie jautājumi

Attīstām, būvējam, pārvaldām un pārdodam liela mēroga saules enerģijas, jūras un piekrastes vēja enerģijas ieguves projektus. Esam viens no pirmajiem uzņēmumiem pasaulē, kas ieviesa Power-to-x tehnoloģijas izmantošanu.

Uzņēmumu European Energy 2004. gadā nodibināja Knud Erik Andersen un Mikael D. Pedersen. Uzņēmuma dibināšanas brīdī tā misija bija Eiropas enerģētiskās neatkarības īstenošana. Tāpēc nodibinātā uzņēmuma nosaukums ir European Energy. Sākotnēja misija joprojām ir mūsu darbības pamatā, jo cenšamies panākt, lai sabiedrība atsakās no fosilā kurināmā izmantošanas.

Mūsu īstenotie projekti atrodas lielākajā daļā Eiropas, ASV, Austrālijā un Brazīlijā. Kopumā attīstām projektus vairāk nekā 15 valstīs visā pasaulē.

Esam labi pazīstams Dānijas uzņēmums, kura darbības pamatā ir radoša pieeja ikvienam procesam. Kopā ar partneriem piedāvājam risinājumus un īstenojam savus mērķus. Mums ir pieredze saules un vēja enerģijas iegūšanas nozarē, un projektu īstenošanai nepieciešamos darbus veic viskvalificētākais personāls. Esam globāls uzņēmums no Dānijas, kas savus pirmos projektus īstenoja Vācijā. Uzņēmuma European Energy darbinieki pārstāv vairāk nekā 30 tautības, un dažādu tautību pārstāvji strādā gan uzņēmuma centrālajā birojā, gan vietējos birojos.

Strādājam tikai ar tādām tehnoloģijām, kas sekmē sabiedrības atteikšanos no fosilā kurināmā. Ticam enerģētiskajai neatkarībai un enerģijai, kas ir iegūta no atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Apvienojam energosistēmas, kā arī nupat esam uzsākuši Power-to-X tehnoloģijas izmantošanu pirmajam Maersk kuģim, kura darbību nodrošinās “zaļā” degviela.

  1. gadā uzņēmums tiešā un netiešā veidā ir radījis 768 pilnas slodzes darbavietas. Attīstot un īstenojot projektus, veicināsim vietējo darbavietu nodrošināšanu būvniecībā strādājošajam personālam, projekta īstenošanas laikā.

Sazinieties ar European Energy projektu komandu Latvijā

Alnis Bāliņš

Rīgas biroja vadītājs

Lāsma Videniece

Projektu vadītāju vietniece

(+45) 53 81 48 56

Ilvars Pūpols

Projektu vadītājs

Edmunds Garančs

Land Development Agent

(+371) 29 45 04 53

Līga Ozoliņa

Projektu vadītāja

Maija Krauze

Projektu asistente

(+371) 26 13 09 08