Jump to content

SAULES PANEĻU PARKI LATVIJĀ

Saule kā atjaunīgās enerģijas avots

PROCEDŪRAS PĀRSKATS

Tipiska saules paneļu parka projekta izstrādes process

Uzziniet, kā tiek izstrādāts tipisks saules paneļu parka projekts un kādi projekta posmi ir mūsu projektu vadītāju pārziņā.

1. solis

Līgums ar zemes īpašnieku

2. solis

Izpēte un dialogs

3. solis

Apstiprinājumi

4. solis

Plānošana

5. solis

Būvniecība

Atjaunīgā enerģija

Zaļā elektroenerģija

11 labi iemesli, lai Latvijā būvētu saules paneļu elektrostacijas

Latvijas platība ir 64 500 km² jeb 6 450 000 hektāri. Saules starojums Latvijā ir tikpat liels kā Dānijā vai Vācijas ziemeļdaļā. Latvijā ir vairāku veidu zemes platības, kuras var izmantot atjaunīgās enerģijas ieguvei, piemēram, izstrādātie kūdras purvi, industriālie zemesgabali un dažu veidu lauksaimniecības un mežsaimniecības zeme.

Saule ir pilnībā atjaunīgs enerģijas avots, kuram ir potenciāls nosegt daļu no Latvijā nepieciešamās jaudas. No atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas ieguvumus klimata jomā gūst arī ziemeļvalstis, piemēram, Zviedrija un Dānija.

Latvija ES valstu vidū ierindojas 12. vietā oglekļa emisijās no tautsaimniecības nozarēm. Ja Latvijā uzstādītu fotoelementu paneļus 2000 MW apjomā, tie aizņemtu aptuveni 2500 hektārus no valsts teritorijas jeb 0,04% no kopējās zemes platības, un valsts spētu saražot ap 1,7 TWh, kas ir līdzvērtīga 469 000 iedzīvotāju patērētajai enerģijai – krasi samazinot Latvijas oglekļa pēdas nospiedumu.

Saskaņā ar Fraunhofera institūtā veikto pētījumu, Ziemeļeiropā uzstādītajiem saules paneļiem ir nepieciešami tikai 1,2 gadi, lai saražotu enerģijas daudzumu, kas patērēts to izgatavošanā. Tādējādi ar 30 gadu kalpošanas ilgumu saules paneļi saražo 25 reizes vairāk enerģijas, nekā nepieciešams to izgatavošanai.

Saules paneļu elektrostacijas var sniegt ieguldījumu vietējām dabas vērtībām un stiprināt bioloģisko daudzveidību. ES Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam saules enerģijas elektrostacijas izceļ kā visiem izdevīgu risinājuma piemēru, kur zemi var izmantot gan bioloģiskās daudzveidības, gan ilgtspējīgas enerģijas veicināšanai. Piemēram, neskarti zālāji zem saules paneļiem, kur var augt pļavu augi, vairo sugu bagātību un palielina oglekļa uzkrāšanos augsnē, uzlabojot augsni. Laikā, kad saules paneļu elektrostacija darbojas, starp un apkārt paneļiem var nodarboties ar lauksaimniecību.

Projektējot šādu parku ar dzīvžogiem vai citu veģetāciju, var vēl vairāk nostiprināt pozitīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Tādējādi fotoelementu sistēma nozīmē, ka kukaiņiem, tauriņiem un putniem, kuriem ir grūti atrast vietu mūsdienu lauksaimniecības vidē, būs labāki dzīves apstākļi.

Saules paneļu parku var uzbūvēt 8–12 mēnešu laikā pēc visu atļauju saņemšanas. Tas padara saules enerģiju par veidu, kā visātrāk palielināt atjaunīgās enerģijas ražošanu Latvijā, kas sekmēs valsts energoneatkarības sasniegšanu un palielinās atjaunīgo energoresursu īpatsvaru kopējā enerģijas bilancē.

Saules paneļu parki var gan līdzāspastāvēt, gan tikt apvienoti ar lauksaimniecību. Apstrādājot zemi starp un ap paneļiem, vienlaikus var notikt gan pārtikas produktu audzēšana, gan elektroenerģijas ražošana. Samazinot lauksaimniecības intensitāti, samazinās arī minerālmēslu un pesticīdu izmantošana. Saules paneļu parkos augošā zāle, kas izmantojama mājlopu barībai, saista oglekli un novērš oglekļa dioksīda izplatīšanos atmosfērā.

Elektroenerģijas cenas pēdējā gadā ir kļuvušas ļoti augstas, it īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.Lai gan visgrūtākā elektroapgādes situācija ir tieši ziemā, elektroenerģijas cenu Latvijā ietekmē visa gada elektroenerģijas deficīts. Saules enerģiju ražot ir samērā lēti. Elektroenerģijas ražošanas pieaugums nodrošinātu labākus apstākļus elektroenerģijas cenu samazināšanai. Ar lielāku atjaunīgās enerģijas daudzumu tīklā cenas samazināsies gan saulainos, gan vējainos laikapstākļos.

Augsto elektroenerģijas cenu dēļ daži uzņēmumi vilcinās paplašināties. Globālajā tirgū klienti arvien vairāk pieprasa no uzņēmumiem, lai ražošana tiktu veikta izmantojot atjaunīgo enerģiju. Palielinoties elektroenerģijas ražošanai no saules enerģijas, sociālā dzīve un uzņēmējdarbība varētu plašāk attīstīties, radot vairāk darba vietu bez negatīvas ietekmes uz klimatu. European Energy ir atbalstījusi starptautisko uzņēmumu ienākšanu tās pārstāvētajos tirgos ar pievilcīgām atjaunīgās enerģijas cenām.

Ir indikācijas, ka Latvijas elektroenerģijas patēriņš līdz 2045. gadam dubultosies. Šobrīd Latvijas elektroenerģijas jaudas iztrūkums sasniedz aptuveni 30%. Lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādi, būs nepieciešama liela mēroga saules enerģijas ieguve kopā ar citiem nefosiliem enerģijas avotiem. Saules enerģijas ražošanas pieaugums Latvijā nozīmē, ka Latvija un Eiropa vairs nebūs atkarīgas no enerģijas, ko importē no citām pasaules daļām. Tas nodrošinātu labākus apstākļus mieram un stabilitātei. Latvija jau ir spērusi pirmos soļus, lai palielinātu savu enerģētisko neatkarību.

Saules enerģija ir lielisks papildinājums citiem enerģijas veidiem elektroenerģijas ražošanas sistēmā. Kad saule spīd visstiprāk, tad vējš pūš vismazāk, un otrādi. Lai ražošana gada laikā būtu vienmērīga, optimāla ir elektroenerģijas ražošanas sistēma ar 30 procentu lielu saules enerģijas attiecību pret vēja enerģiju. Kad no vēja un saules saražotais elektroenerģijas apjoms ir liels, rezervuāros var ietaupīt ūdeni. Latvijas lielā hidroenerģijas pieejamība nozīmē, ka ir īpaši labi apstākļi lielam vēja un saules enerģijas īpatsvaram elektroenerģijas ražošanas sistēmā.

Latvijai ir ambiciozi klimata mērķi un senas tradīcijas atjaunīgo enerģijas avotu, sevišķi hidroenerģijas, izmantošanā. Saskaņā ar Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.–2030. gadam, Latvija plāno palielināt atjaunīgo enerģijas avotu īpatsvaru elektroenerģijas ražošanā par 800MW, palielinot vēja ģeneratoru un saules fotoelementu komponentu uzstādīto jaudu. Lai sasniegtu mērķi, lielā mērogā jāpaplašina saules enerģijas ražošana.

Saules enerģija dod mums iespēju paplašināt nefosilā ūdeņraža, e-degvielu un amonjaka ražošanu. Tiek uzskatīts, ka ūdeņradim un e-degvielām ir galvenā loma pasaules pārmaiņu fāzē uz zaļo ekonomiku, jo tie aizstāj fosilās izcelsmes produktus un tos var izmantot gan enerģijas uzglabāšanai, gan kā kurināmo, gan rūpniecībā. European Energy vada globālās attīstības virzību, uzbūvējot pasaulē lielāko komerciālo e-metanola ražotni blakus 300 MW saules parkam Kassø, Jitlandes dienvidos.

Biežāk uzdotie jautājumi

Saules paneļu parka izveidei ir nepieciešami aptuveni 1,5-2 gadi. Ir vairāki aspekti, kas var aizkavēt saules paneļu elektrostacijas izstrādes procesu. Tie iekļauj projekta apstiprināšanas procesus, kā arī projektam nepieciešamo izejvielu iepirkumu un piegādi. Tāpēc projekta izstrādei paredzētajā laika grafikā ir vērojama šāda atšķirība (1,5-2 gadi).

Būvējam saules paneļu parkus, kuru platība ir vismaz 40 ha, un viens no mūsu pašreizējiem projektiem ir līdz pat 350 ha platībā.

Saules paneļu elektrostacijas radītais troksnis 230 metru attālumā atbilst 25 dB vērtībai. To var salīdzināt ar troksni, kāds valda klusā guļamistabā.

Saules paneļi nav bīstamas cilvēkiem un dzīvniekiem. Piemēram, mūsu saules paneļu parkos atrodas aitas, kas var ganīties starp saules paneļiem var meklēt patvērumu no lietus.

Veicot saules paneļu elektrostaciju attīstīšanas darbus, rūpējamies par dabu un nodrošinām tās aizsardzību. Bieži vien aizstājam tradicionālo lauksaimniecību, izvietojot saules paneļus, tādējādi pasargājot augsni no pesticīdu un minerālmēslu lietošanas. Tostarp 2021. gadā iestādījām 245 000 kokus, kas veido žogu ap mūsu saules paneļu parkiem pasaulē.

Nē, saules paneļi neapžilbina.

Saules paneļa augstums ir līdz 3,2 metriem.

Sazinieties ar projektu vadītājiem Latvijā

Alnis Bāliņš

Rīgas biroja vadītājs

Lāsma Videniece

Projektu vadītāju vietniece

(+45) 53 81 48 56

Ilvars Pūpols

Projektu vadītājs

Edmunds Garančs

Ietekmes uz vidi novertējumu eksperts

(+371) 29 45 04 53

Līga Ozoliņa

Projektu vadītāja

Maija Krauze

Projektu asistente

(+371) 26 13 09 08