Jump to content

Press release

European Energy attīstīs atkrastes vēja projektus Baltijas jūrā

Mai 15, 2023

Atkrastes vēja parks "Sprøgo" Dānijā

Atjaunīgās enerģijas attīstītājs European Energy vienojies par ilgtermiņa stratēģisko partnerību ar Norvēģijā bāzēto atkrastes vēja enerģijas uzņēmumu Vårgrønn. Sadarbības mērķis ir kopīgi attīstīt atkrastes vēja enerģijas projektus Baltijas jūrā gan Latvijā, gan Lietuvā un Igaunijā.

Baltijas valstīm ir ievērojams atkrastes vēja projektu potenciāls, kas kopumā mērāms 15,4 GW jaudas apmērā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā kopā ņemot. Visās valstīs šobrīd arī ir paziņots par dažādu piejūras un jūras teritoriju atvēršanu vēja parku attīstīšanai.

Alnis Bāliņš, European Energy Latvia Rīgas biroja vadītājs, uzsver: “Atkrastes vēja enerģijas projektu apgūšana ir nozīmīgs solis European Energy attīstības plāniem Latvijā un Baltijas valstīs. Turpinām uzsākto darbu pie uzņēmuma misijas īstenošanas – izmantot dabas sniegtos atjaunīgos resursus apvienojumā ar jaunākajām tehnoloģijām un mūsu pieredzi nozarē, lai radītu vērtību mūsu partneriem un, galvenokārt, vietējai sabiedrībai.”


“Atkrastes vēja enerģijas projekti Baltijas jūrā ievērojami veicinās pāreju uz zaļo enerģiju Eiropā, kā arī spēcinās reģiona energoapgādes drošību un palīdzēs sasniegt kopīgos klimata mērķus. Vårgrønn savos pirmajos projektos fokusējās uz Ziemeļjūru, taču esam ļoti gandarīti par iespēju sadarboties ar European Energy, lai kopīgi attīstītu vēja enerģijas projektus Baltijas valstīs. European Energy nostiprinātā klātbūtne šajā reģionā un vērtīgā pieredze atjaunīgo energoresursu projektos uz sauszemes padara šo uzņēmumu par ideālu sadarbības partneri,” norāda Vårgrønn izpilddirektors Olavs Hetlands (Olav Hetland).


“Tuvāko gadu laikā Latvijas energoapgādes sistēmā ir sagaidāmas straujas pārmaiņas – arvien vairāk balstīsimies uz atjaunīgajiem energoresursiem. European Energy priecājas, ka var būt daļa no šī transformācijas procesa kopā ar Vårgrønn, kas ir uzņēmums ar padziļinātām zināšanām un finanšu iespējām, kā arī plašu pieredzi, veiksmīgi īstenojot atkrastes vēja enerģijas projektus Ziemeļjūrā,” ar pārliecību pauž European Energy vadītājs un līdzdibinātājs Knuds Ēriks Andersens (Knud Erik Andersen).


Gan European Energy, gan Vårgrønn kopīgi strādās visā atkrastes vēja turbīnu projektu dzīves ciklā, sākot no attīstības un finansēšanas stadijām līdz pat parku būvniecībai un ekspluatācijai. Abi uzņēmumi cieši sadarbosies ar vietējām ieinteresētajām pusēm, lai atkrastes vēja enerģijas projektus veidotu ilgtspējīgus, atbilstošus Baltijas valstu mērķiem energodrošības un enerģētikas nozares dekarbonizācijas jomās. Tāpat sadarbības projekti radīs jaunas vietējās darbavietas un palīdzēs risināt dabas un jūras resursu aizsardzības jautājumus.
Šobrīd European Energy ir biroji un sauszemes atjaunīgās enerģijas projekti dažādās attīstības stadijās visās trīs Baltijas valstīs. Līdz šim uzņēmums jau attīstījis un uzbūvējis vairākus vēja parkus Lietuvā.

Papildu informācija:
Ming Ou Lü
PR Manager, European Energy
+45 3126 9376
miol@europeanenergy.com

Beate Triantafilidis
Senior Communications Advisor, Vårgrønn
+47 90425920
beate.triantafilidis@vargronn.com